စိတ်ကြိုက်စုဆောင်းငွေစာရင်း

ငွေစုဆောင်းတတ်သည့် အလ့အကျင့်ကောင်း တစ်ရပ်အား ပျိုးထောင်ရာတွင် အထောက်အကူ ဖြစ်စေမည့်
အရိုးရှင်းဆုံးသော စုဆောင်းငွေစာရင်းအမျိုးအစားတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

  • ကနဦးစာရင်းဖွင့် အနည်းဆုံးပမာဏ ၁,၀၀၀ ကျပ်
  • တစ်နှစ်လျှင် အတိုးနှုန်း ၁၀%
  • အတိုးထည့်ပေးခြင်း လစဉ်
  • စာရင်းဖွင့်လှစ်ရန်အတွက် မှတ်ပုံတင်မူရင်းအား တင်ပြရန်လိုအပ်ပါသည်။

စိတ်ဝင်စားပါက နီးစပ်ရာရုံးခွဲတွင် နေ့ချင်းပြီး စာရင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။