ပိုပိုတိုး (Fixed Term Deposit)

အမြင့်မားဆုံးအတိုးနှုန်း ရရှိပြီး ငွေကြေးလုံခြုံမှုအပြင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပုံစံရှိ အနာဂတ်ငွေကြေး လိုအပ်ချက်အတွက်
ခိုင်မာသော ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတစ်ရပ်ပုံစံရှိသည့် စုဆောင်းငွေ အမျိုးအစား တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
အမြင့်မားဆုံးအတိုးနှုန်း ရရှိပြီး ငွေကြေးလုံခြုံမှုအပြင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပုံစံရှိ အနာဂတ်ငွေကြေး လိုအပ်ချက်အတွက်
ခိုင်မာသော ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတစ်ရပ်ပုံစံရှိသည့် စုဆောင်းငွေ အမျိုးအစား တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

 • ကနဦးစာရင်းဖွင့် အနည်းဆုံးပမာဏ ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်
 • ရွေးချယ်ဖွင့်လှစ်နိုင်သည့်သက်တမ်းများ ၆လ၊ ၁၂လ၊ ၁၈ လ။
 • တစ်နှစ်လျှင်အတိုးနှုန်း
  • ၆လ ၁၃%
  • ၁၂လ ၁၄%
  • ၁၈လ ၁၅%
  • သက်တမ်းမပြည့်မှီကြိုတင်ထုတ်ယူခြင်း ၁၀%
 • စာရင်းဖွင့်လှစ်ရန်အတွက် မှတ်ပုံတင်မူရင်းအား တင်ပြရန်လိုအပ်ပါသည်။

အထူးဂရုပြုပေးရန်

 • ပမာဏတစ်ခုအား သက်တမ်းတစ်ခုနှုန်းဖြင့် ဖွင့်လှစ်ရန်ဖြစ်ပြီး ထပ်တိုးစုဆောင်းလိုပါက စာရင်းအသစ်တစ်ခု ထပ်မံ ဖွင့်လှစ်နိုင် ပါသည်။
 • သက်တမ်းကုန်သည့်အခါ သီးသန့်ထပ်မံလျှောက်ထားရန် မလိုပဲ အလိုအလျောက် စာရင်း ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်း Auto Renewal (Auto Rollover) အား ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

စိတ်ဝင်စားပါက နီးစပ်ရာရုံးခွဲတွင် နေ့ချင်းပြီး စာရင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။