သင်တန်းမှတ်တမ်းများ

ကျွန်ုပ်တို့၏ အိမ်မက်များ
အတူတကွ ထုဆစ်ဖန်တီးသော နေရာ . . .

ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေကို အတူတကွ အကောင်အထည်ဖော် ဖန်တီးထုဆစ်ရာ
MIFIDA မှ လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါတယ်…
MIFIDA သည် ကုမ္ပဏီတစ်ခုသက်သက် မဟုတ်ပဲ အောင်မြင်တိုးတက်လို စိတ်ပြင်းပြလျက်ရှိသော
ဝန်ထမ်းကောင်းများ စုဝေးရာနေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဝန်ထမ်းများနှင့် အဖွဲ့အစည်း၏ ဘုံမျှော်မှန်းချက် စိတ်ကူးအိမ်မက်များကို အတူတကွဝေမျှပြီး အတူတကွ အကောင်အထည်ဖော်ဖန်တီးရာ နေရာတစ်ခုပင် ဖြစ်ပါတယ်…
Picture1

“Enhancing Customer Excellence and Personality Development Training Program (Batch-1)”,
Bogalay Township, Ayeyarwady Region.

Picture2

“Enhancing Customer Excellence and Personality Development Training Program (Batch-2)”,
Yangon, Head Office.

“Enhancing Customer Excellence and Personality Development Training Program (Batch-2)”,
Yangon, Head Office.

Picture5

“Enhancing Customer Excellence and Personality Development Training Program (Batch-3)”,
Letpadan Township, Bago Region.

Picture6

“Enhancing Customer Excellence and Personality Development Training Program (Batch-4)”,
Hinthada Township, Ayeyarwady Region.

Picture7
Picture8

“Enhancing Customer Excellence and Personality Development Training Program (Batch-4)”,
Hinthada Township, Ayeyarwady Region.

“Enhancing Customer Excellence and Personality Development Training Program (Batch-4)”,
Hinthada Township, Ayeyarwady Region.

“Enhancing Customer Excellence and Personality Development Training Program (Batch-4)”,
Hinthada Township, Ayeyarwady Region.

“Customer Service Excellence for Call Center Professionals (Batch-2)”, Yangon, Head Office.