အဖွဲ့ဝင်များ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း အခြေခံမူ (၇)ချက်

အဖွဲ့ဝင်များနှင့်လျော်ကန်သင့်မြတ်သော ချေးငွေ၊ စုငွေ
အမျိုးအစားများ သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း
ကြွေးမြီကြောင့် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်စေရန် ကာကွယ်တားမြစ်ခြင်း
ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်း
ချေးငွေရယူစရိတ် သက်သာမှုရှိခြင်း
မျှမျှတတဖြစ်စေခြင်းနှင့် အဖွဲ့ဝင်များအား လေးစားစွာ
ပြုမူပြောဆို ဆက်ဆံခြင်း
အဖွဲ့ဝင်များ၏ သတင်းအချက်အလက်များအား
လုံခြုံမှုရှိစေခြင်း
မကျေနပ်မှု တိုင်ကြားမှုများအတွက် အရေးယူ
ဆောင်ရွက်ရန်မူများ ချမှတ်ထားရှိခြင်း

MIFIDA is now Smart Campaign Certified!

Key Operating Statistics

As of 31 January, 2024

166920
Active Clients
37
Branches
41.20 Billion Outstanding Loan Portfolio
405
Staffs
135
Portfolio Managers